<div align="center"> <h1>Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej</h1> <h3>ZTKKF</h3> <p>ztkkf, zamość, miasto zamość, sport, czwartki LA, tkkf</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://ztkkf.cba.pl" rel="nofollow">http://ztkkf.cba.pl</a></p> </div>